We zijn gespecialiseerd in Software Defined Radio's van FlexRadio Systems.

Software Defined Radio heeft de plaats van conventionele radio ingenomen, de radio’s van FlexRadio Systems spelen daarbij een toonaangevende rol.


Waarom zou u kiezen voor een FlexRadio?
Omdat FlexRadio Systems meer dan 10 jaar geleden de SDR-technologie introduceerde in de amateurradio wereld. Zij waren de pioniers van het eerste uur. De opgedane kennis en ervaring zal FlexRadio Systems blijvend een enorme voorsprong geven.
Radio’s en de daarbij behorende software van FlexRadio Systems worden ook toegepast door overheden en andere professionele gebruikers. Dit levert veel “spin off” op voor de amateursector.

FlexRadio Systems beschikt over een Europees service-center. FlexRadio wordt in de Benelux vertegenwoordigd door ParmaCom. Wij staan u met raad en daad terzijde om het maximale uit uw SDR te halen.

Een hardnekkig misverstand is de hoge prijs die er voor een radio uit de 6000 serie zou moeten worden betaald.

Een FLEX-6400 is echter veel goedkoper dan conventionele radio’s waarvan de mogelijkheden niet in de schaduw kunnen staan van die van de 4e generatie FlexRadio’s!

Waarom zou u overigens investeren in oude, achterhaalde, technieken?

De FLEX 6000 serie
De FLEX-6000 serie definieert de 4e generatie SDR. Het concept van hard- en software is uniek in de wereld. Doordat de gecompliceerde signaalbewerking direct in de FlexRadio plaatsvindt, worden er minder eisen aan de te gebruiken PC gesteld. De PC is gedegradeerd tot gebruikersinterface. Inherent aan de hard- en software (SmartSDR) is de mogelijkheid de radio via een netwerk te besturen, zowel uw thuisnetwerk als het Internet.

De Flex-6000-serie is te bedienen met  de "Maestro", tablets (o.a. iPad software beschikbaar), iPhone en de gebruikelijke Window PC’s.

SmartSDR beschikt over cross platform mogelijkheden en kan via API communiceren met andere programma’s en hardware.

Software Defined Radio will take the place of conventional radios, Flex Radio Systems play a leading role .

Why should you choose a Flex Radio ?
Because Flex Radio Systems over 10 years ago, the SDR technology introduced in the amateur radio world . They were the pioneers of the first hour . The knowledge and experience will Flex Radio Systems permanently give a huge lead .

Radios Flex Radio Systems are also used by governments and other professional users . This produces a lot of " spin-off " on the amateur sector .

Flex Radio Systems has an European service center . Flex Radio is represented by Parma BV in the Benelux. We assist you with advice and assistance to achieve .

The FLEX 6000 series

The FLEX - 6000 series defines the 3rd generation SDR . The concept of hardware and software is unique in the world . Because the complicated signal processing right now in the Flex takes place fewer demands on the PC to be used will increase. The PC is downgraded to user interface. Inherent to tklik op de afbeelding om naar de website te gaan.he new hardware and software ( SmartSDR ) is the ability to control the radio. Across a network. For now via the home network , and later through the Internet .

The Flex 6000 Series will operate with smartphones , tablets and conventional PCs .

SmartSDR offers cross- platform capabilities and can communicate with other programs and hardware .